Årets generalforsamling i bededagsferien blev afholdt på Hagen Strand Camping ved Børkop. Der var mødt 13 enheder op til stævnet, og der kom to enheder mere til selve generalforsamlingen.


Bestyrelsen synes nok det er en udfordring når, der ikke kommer flere fremmødte til klubbens generalforsamling. Men vejret var med klubben igen, da solen skinnede og, der ingen regn kom før søndag over middag.

Selve generalforsamlingen fik en god debat under bestyrelsens beretning og, der kom mange gode oplæg til den nye bestyrelse om, hvad der kan tages fat på i de kommende år. Hvordan kan vi få fat i knauskørerne og hvad gør vi for, at fastholde nye som gamle medlemmer? Hvad gør vi omkring klubbladet og hjemmesiden? Men et var vi alle enige om, at vi skal have økonomien på plads, for at vi fremover har noget at arbejde med.

Klubbens regnskab og budget blev godkendt og man fastholdt det nuværende kontingent. Da vi nåede punktet valg til bestyrelsen blev udfordringerne store, da både klubbens sekretær og kasserer var på valg. Efter en dialog om hvad og hvordan vi kunne løse, at der ikke umiddelbart var nogen fra salen, der ville opstille, kom Anette Rømer med et tilbud om, at gå ind i bestyrelsen med en betingelse om, at der skulle være en vis kompensation hvis møderne skulle holdes i Jylland.

Efter lidt dialog kom Børge Behrenthz med et tilsagn om, at modtage valg og at han godt ville overtage kassererjobbet. Her efter blev valget gennemført og de øvrige poster var rimelig let at få på plads. Men alle synes, at vi måtte finde en løsning på de udfordringer, der opstår ved den geografiske spredning der er kommet og vi skal prøve, at få fat i de sjællandske medlemmer, hvis det er muligt.

Hjemmesiden og bladet skal helst fortsætte, da de to informationstyper begge bør være i klubben. Spørgsmålet er også skal vi flytte næste års generalforsamling, så den ikke ligger i bededagsferien?

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning i teltet og der blev serveret mixet-grill med salat. Deltagerne fik en god bededagsferie og en udfordring til det næste år.

Konstitueringen af bestyrelsen blev som følgende:

 

Bestyrelse:

Navn:

Periode:

Formand

Finn S. Christiansen

2 år

Kasserer

Børge Behrenthz

2 år

Anette Rømer 

2 år

Næstformand 

Lise Lotte Nielsen

1 år

Sekretær

Niels Møller

1 år

1. suppleant

Jens Hansen

1 år

2. suppleant

Kjeld Sørensen

1 år

 

Med venlig hilsen
Liselotte Nielsen