Årets julefrokost blev afholdt på Mols Camping i Ebeltoft. Vi ankom fredag middag i det skønneste solskinsvejr. Nogle var ankommet torsdag og de var allerede i gang med at "sparke dæk", da vi kom. Andre sad og nød solen, så vi blev enige om, at det var synd at gå ind i det fine vejr, derfor blev frokosten indtaget udendørs, fantastisk i januar måned!


I løbet af eftermiddagen ankom de sidste i alt 11 vogne, 2 hold havde valgt at bo i hytte og et enkelt hold havde ingen overnatning, men kom med maden til festen lørdag. Fredag lavede vi fællesspisning i opholdsstuen, meget hyggeligt at snakke med alle igen og snakken gik lystigt.

Lørdag mødtes vi til standerhejsning (uden stander), hvor formanden fortalte lidt om hvad bestyrelsen har gang i lige nu. Til slut holdt vi et minuts stilhed, for at mindes Karen Madsen, som vi alt for tidligt har mistet. Vore tanker går til Henning med familie.

Senere kørte nogle til byen og andre nød dagen på pladsen. Eftermiddagskaffen blev nydt i opholdsstuen. Derefter gik bestyrelsen i gang med at dække bord, med stor hjælp fra 3 medlemmer, stor tak til jer! Lørdag aften mødtes vi til festen, vi fik god mad og vi fik sunget en del. Kl 20 spillede herrelandsholdet håndbold, så det var vi nogle, der absolut måtte se til lidt irritation for andre! Festen sluttede kl 24 efter aftale med lejrchefen.

Søndag kl 9 mødtes vi igen, til fælles morgenkaffe, hvor klubben gav rundstykker. Derefter hjalp alle med at rydde op, og vi sagde tak for denne gang. Vi glæder os til næste gang vi mødes!