Vi byder dig velkommen til Knaus klubbens hjemmeside og håber at du vil få de informationer du søger om klubbens aktiviteter.

Klubben blev stiftet den 5. november 1995 kl. 17.40 på Sabro Kro.


Tilstede på Sabro Kro var initiativtagerne Hans Jensen, Bengt Bak, Finn Christiansen samt følgende repræsentanter for Knaus i Danmark: Anders Lindberg og Per Dubienko.

Den 1. ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. maj 1996 kl. 14.00 på Hampen Sø Camping.

Der blev holdt stiftende generalforsamling den 5. november 1995. 

1. ordinære generalforsamling blev afholdt på Hampen Sø Camping i bededagsferien 1996.

Klubben er en interesseklub for campister der kører i Knaus og de mærker, der produceres i Knaus regi, Weinsberg, Eifelland og Vimara.

Klubben samarbejder med forhandlerne og prøver at være bindeled mellem de interesser der måtte være på det at bruge campingvognen og komme med ideer til brugerne som kan gøre det positivt at køre med disse vogne.


I klubben snakker vi om det at være Knaus, Weinsberg, Eifelland, og Vimara-campister og hvordan vi får gode oplevelser med vores vogne.

Klubbens medlemmer bruger bl.a. vore ture og stævner til at udveksle erfaringer med hinanden om vognene og deres brug. Bl.a. hvilke dæk er det bedst at køre med og er der små ting vi selv kan gøre ved vognene så anvendelsen er optimal. Rejsemål og erfaringer fra ture bliver også livligt debatteret ved vore stævner.