Formål

Klubben er en interesseforening for Knaus, Weinsberg, Eifelland og Vimara ejere, der bl.a. vil sørge for at arrangere sammenkomster, hvor campister kan mødes og udveksle ideer og erfaringer med deres vogne og campingoplevelser. Klubben har også til hensigt at knytte kontakter til søsterklubberne i Holland og Sverige med det formål at afholde en Jamboree.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i Bededagsferien. Sted og tidspunkt vil blive oplyst på hjemmesiden. Generalforsamlingen afholdes som et weekendarrangement på en en campingplads eller lignende.

Baggrund

Ideen til klubben opstod i efteråret 1994 efter et besøg på Knaus-fabrikken i Jandelsbrunn ved Passau i Bayern, hvor der samtidig var besøg af den hollandske Knaus Klub. Dette gav inspiration til stiftelsen af Knaus Klub Danmark.

Klubben har bl.a. til formål at bevare og udbrede interessen for Knaus, Weinsberg, Eifelland og Vimara caravans i Danmark, og samtidig med bevarelsen af det sociale samvær for ejerne.

Klubben er en interesseklub, som medvirker til at imødekomme de interesser, der måtte være for ejere af Knaus caravans. Når klubbens medlemmer mødes kan der bl.a. udveksles ideer om mindre ændringer/forbedringer på campingvognene.

Klubben må og skal ikke på noget tidspunkt være en konkurrent til de eksisterende organisationer, som f.eks. DK-Camp, FDM og DCU. Klubben er en mærkeklub og udsteder eksempelvis ikke campingpas og lignende, men er at betragte som andre mærkeklubber indenfor campingvogne.