Bededagsstævnet 25.-28. april 2013.

Klubben afholdte året generalforsamling på Trelde Næs Camping nær Fredericia. Klubben var vært ved varme hveder torsdag aften. Fredag var der standerhejsning kl. 10, her vi fik udleveret en ny klubsangbog som Annette Rømer havde lagt et stort arbejde i for at få sangbogen færdig, så hver enhed kunne få udleveret denne.


Der blev sunget en sang og budt velkommen til dette års bededagsstævne. Eftermiddagen blev brugt til en god travetur langs stranden for de som ville deltage. Om aftenen var der fællesspisning i opholdsrummet.

Lørdag var der så generalforsamling om formiddagen. 16 enheder var mødt op og vi fik en generalforsamling, hvor der var en debat som vi ikke har haft længe. Bestyrelsens beretning blev godkendt og regnskabet blev også godkendt med en debat omkring størrelsen på de administrative omkostninger. Hvad har klubben råd til, når der ikke er flere medlemmer end 33 på nuværende tidspunkt. Efter denne debat blev generalforsamlingen enig om at man blev nødsaget til at forhøje kontingentet fra næste år til kr. 300, for at kunne holde økonomien på rette vej, så der ikke igen var et underskud i det fremlagte budget. Valghandlingen blev en spændende sag i år, da der var flere opstillede end der var pladser. Børge Behrenthz ønskede ikke at genopstille. De opstillede kandidater måtte igennem en skriftlig afstemning. Det blev et tæt valg og der blev valgt følgende: Lilian Sørensen, Jens Hansen og Finn S. Christiansen. Annette Rømer fik ikke stemmer nok til at blive i bestyrelsen. Børge takkede af som kasserer og modtog ikke genvalg Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig, se dette på hjemmesiden. Eftermiddagen blev holdt med fælleskaffe og afslapning efter en hård formiddag. Vi hold fællesspisning om aftenen, hvor der var mulighed for at drøfte de kommende tiltag i klubben.

Søndag morgen var klubben vært ved rundstykker og kl. 10 var der standerstrygning og vi sagde tak for denne gang med en sang og vi ses igen ved klubbens Bouleturnering i august måned på Sevel Camping

Bestyrelsen takker Annette og Lars Rømer, Lene og Børge Behrenthz for deres store indsat for klubben gennem deres bestyrelses perioder.

Hilsen bestyrelsen